Risicobeoordeling machinerichtlijn

Over het project

Wanneer machines worden gerenoveerd, worden opdrachtgevers geconfronteerd met de Machinerichtlijn. Deze verplicht de fabrikant (degene die de machine ontwerpt en/of opnieuw in gebruik neemt) om een risicobeoordeling uit te voeren en vervolgens de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen aan de hand hiervan.

Voor diverse beweegbare bruggen, sluizen en gemalen die ook gekwalificeerd worden als machines, hebben we risicobeoordelingen uitgevoerd in het kader van de Machinerichtlijn. Bij dit proces betrekken we bedienend personeel, ontwerpers, onderhoudspersoneel en beheerders en andere gebruikers van de machine. Gezamenlijk bekijken we het beoogde ontwerp en houden dit naast de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden door de verschillende gebruikers.

De kennis van de deelnemers maakt dat je regelmatig tot verrassende inzichten komt, waarbij risico’s opgelost kunnen worden door slimme oplossingen te kiezen in het ontwerp.
Tijdens het ontwerpproces begeleiden we opdrachtgevers om de veiligheidsmaatregelen uit de risicobeoordeling goed te verwerken in het ontwerp.

nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL