Over Het Project

Bij Lurfs Engineering vinden wij dat iedereen gelijke kansen verdient en dragen wij hier graag een steentje aan bij.

“Bridge to Knowledge” is onze maatschappelijk invulling hiervan, omdat de kandidaten de kans krijgen om hun potentie te benutten in een omgeving die anders niet toegankelijk is. De kennis en ervaring die in Nederland wordt opgedaan, kunnen zij in de toekomst ook inzetten in Suriname om op deze manier zelf nieuwe werkgelegenheid te creëren. Voor de opdrachtgevers is het een mooie kans om nieuwe talenten binnen te halen en zo een creatief en innoverend team te vormen.

In 2008 is Lurfs Engineering B.V. van start gegaan met het “Bridge to Knowledge” project. Door persoonlijke ervaring en verschillende bezoeken aan Suriname kwamen Brian Lurfs en zijn vrouw Fundishia erachter dat het in Suriname vaak lastig is, voor hoogopgeleide mensen met een technische achtergrond, om werk op niveau te vinden. Door een tekort aan werkgelegenheid belanden starters vaak op een functie beneden hun niveau en kunnen professionals moeilijk van baan wisselen. Aan de andere kant is er in Nederland een bekend tekort aan technisch personeel. In 2011 is de pilot van het project succesvol afgerond met een positieve terugblik en natuurlijk, zoals in elk project, een aantal leermomenten.

Uit de pilot van 2008 – 2011 is vooral gebleken dat coaching en begeleiding essentieel zijn voor een goed verloop van het traject. De kandidaten komen in een nieuwe omgeving en krijgen te maken met verschillen in (bedrijfs-) cultuur en communicatiestijlen op de werkvloer. Suriname kent namelijk een hiërarchische bedrijfscultuur, terwijl dat in Nederland meestal informeel en direct is. Als je hier niet de juiste begeleiding in krijgt, kan dit uitdagend zijn. Vandaar dat wij de juiste begeleiding bieden en veel aandacht schenken aan zelfreflectie en – ontwikkeling.

Het project is een motivatie geweest voor het structureel opzetten van detachering als bedrijfstak en met het behalen van de certificering bij de Stichting Normering Arbeid hebben wij hier een sterke basis voor gecreëerd. Met onze achtergrond en ervaringen vormen wij de brug tussen vraag en aanbod.

nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL